fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
27
Sep

HÀNH VI TÍCH CỰC: Bé bảo vệ môi trường

Trẻ em là mầm non xanh cho đất nước. Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai. Mỗi người ai trong chúng ta đều có thể nhận thức rõ được điều đó. Nên việc bắt đầu để nuôi dạy trẻ con biết nhìn nhận thế giới quan và biết bảo vệ mọi thứ xung quanh chúng là rất tốt.

--> -->