fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
18
Dec

Bé bị sụt cân sau khi sinh thì nên làm gì?

Con mình được 20 ngày tuổi, lúc sinh 3,3 kg, nhưng nay cân bé chỉ còn 3,1 kg. Bé bú mẹ hoàn toàn, bú khỏe và ngủ ngon. Việc bé sụt cân làm cả nhà rất lo lắng.

--> -->