fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
23
Jan

Bé 7 tháng chưa biết ngồi, lý do gì?

Con tôi vừa được 7 tháng, hiện nay sao bé vẫn chưa tự ngồi được, chưa mọc được chiếc răng nào. Mỗi lần ngồi, tôi và ba bé phải vịn hoặc đỡ phía sau.

--> -->