fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nhũng vận động cơ bản của trẻ 4 tháng tuổi

Con tôi được 4 tháng tuổi, xin cho tôi một số thông tin về những bước phát triển của bé trong giai đoạn này để tôi theo dõi, chăm sóc bé tốt hơn.

Bạn thân mến, khi bé bước vào giai đoạn 4 tháng tuổi, bé sẽ có nhiều thay đổi đấy!

Bạn nên lấy mốc từ 4 đến 7 tháng tuổi để theo dõi.

Cụ thể, khi bước vào giai đoạn này:

- Bé đã có thể lăn được 2 chiều, trước đến sau và sau đến trước;

- Ngồi với sự hỗ trợ của bàn tay, từ từ không cần sự hỗ trợ nữa;

- Đôi chân vững chải hơn và có thể chịu được sức nặng của cơ thể;

- Bàn tay bé của tự với nếu muốn vật gì đó;

- Có thể chuyển đồ vật từ bàn tay này quan bàn tay khác;

- Bé cũng biết dùng nắm tay để cạo đồ vật.

Thân ái!

KIDSLEARN - CÙNG CON KHÔN LỚN