fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Fast Math - Tính toán nhanh

BẠN CÓ CHẮC MÌNH TÍNH NHẨM NHANH?


Chỉ với 2 phép tính cộng (+) và trừ (-)
❔ Ai sẽ là người tính nhẩm nhanh nhất?
❔ Bạn có chắc mình là người có số điểm cao nhất? 
Tải game tại: https://goo.gl/5o29vo