fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Bé 8 tháng vẫn chưa mọc răng phải làm sao?

Con tôi được 8 tháng tuổi và chưa có chiếc răng nào, điều này có quá chậm. Mong được tư vấn.

Thông thường, bé đạt mốc 6 tháng tuổi sẽ có được 2 chiếc răng đầu tiên. Nếu con bạn 8 tháng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào của việc mọc răng là hơi chậm.

Do chưa được cung cấp đầy đủ thông tin về sức khỏe, cân nặng và biểu hiện của bé nên chúng tôi không thể kết luận. Bạn nên đưa bé đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được kiểm tra sức khỏe tìm nguyên nhân.

Nếu bé vẫn khỏe mạnh, bình thường thì có thể do đặc điểm phát triển, và bạn sẽ chờ chiếc răng đầu tiên ở tháng tiếp theo nhé!

KIDSLEARN - CÙNG CON KHÔN LỚN