fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Bé 8 tháng tuổi có những kỹ năng vận động gì

Con tôi được hơn 7 tháng. Tôi đang tò mò, khi bước vào 8 tháng tuổi, con tôi có bước phát triển nào về các kỹ năng vận động. Mong tư vấn.

Bé sẽ có những bước phát triển mới vào 8 tháng tuổi và các biểu hiện dần hoàn thiện khi được 12 tháng tuổi.

Con bạn sẽ có thể tự ngồi được mà không cần giúp đỡ, bò ra phía trước bằng bụng và kiểm soát các tư thế của bàn tay, của đầu gối.

Biết trườn bằng bàn tay và đầu gối, chuyển từ tư thế ngồi đến bò hoặc nằm sấp, tự kéo thân mình đứng lên, vịn vào giường và đi được lẫm đẩm và có thể tự đứng được khi 12 tháng tuổi.

KIDSLEARN - CÙNG CON KHÔN LỚN