fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Bé 8 tháng hoạt động bàn tay như thế nào?

Con tôi được 8 tháng tuổi, xin cho tôi biết vài thông tin về các kỹ năng của bàn tay bé ở giai đoạn này đã linh hoạt hơn chưa? Các ngón tay cầm nắm tốt chưa? Tôi cần thông tin để có thể lựa chọn đồ chơi phù hợp cho bé. Mong được tư vấn.

Chào bạn, tin vui là bé đã tinh nghịch hơn khi bước vào giai đoạn này!

- Trẻ biết cầm, nắm bằng 2 ngón tay;

- Dùng ngón tay cầm, giữ đồ ăn cho vào miệng mà không cần giúp đỡ;

- Cầm hai hình khối đập vào nhau;

- Để những đồ vật nhỏ vào trong những vật chứ lớn hơn như: Cầm đồ chơi nhỏ để vào giỏ, sọt…;

- Lấy những đồ vật ra khỏi thùng chứ đồ (đồ vật nhỏ);

- Biết chủ động cầm hoặc buông đồ vật;

- Đẩy đồ vật bằng ngón trỏ;

- Cố gắng bắt chước vẽ nghệch ngoạc.

KIDSLEARN - CÙNG CON KHÔN LỚN