fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Bé 12 tháng vẫn chưa tự đi được có bất thường không

Con tôi vừa thôi nôi, bé mới chỉ biết đứng chựng, chưa thể tự đứng. Mỗi lần để đứng được, tôi và ba bé phải vịn và dìu. Điều này có bất thường.

Thông thường khi đạt mốc 12 tháng tuổi, bé đã có thể tự đứng được, và tự đi được vài bước. Nếu con bạn chưa tự đứng được thì cần thăm khám để tìm nguyên nhân bạn nhé!

KIDSLEARN - CÙNG CON KHÔN LỚN